Veterinárna ambulancia Bytča

ÚVOD

Vítam Vás na stránke veterinárnej ambulancie - MVDr. Nehaj Ľubomír, Bytča. Ako súkromný veterinárny lekár vykonávam svoju prax od roku 1992 a zaoberám sa malou aj veľkou veterinárnou praxou.

Starostlivosť o pacientov je mojím prvoradým poslaním, a preto v našej veterinárnej ambulancii poskytujeme komplexnú veterinárnu starostlivosť na vysokej odbornej úrovni, k plnej spokojnosti majiteľov zvierat ako aj zvierat samých.

Komora veterinárnych lekárov - logo